̸뵵 ڷ, ҽ
      ûõԳ̽ ȯ˽ӴԲ ԳԳ ˧ַ
38.


п п п п п ۰ âǵ 㷿 ߾ķ ߾Ŀ Գ Գ쿡 ۷ â ̴.


򢿡 ѿ ؿڪ ǵ ӿ ӷ ӿ ӷ ӿ ۷ ̴.

๿ ַ ֿ 㿡 ۷ ̾ 翡 ʼ ʼ翡 翡 ۷ Ǵ ̴.

߲п ߲ ߲ ߲ ߲翡 ߲۷ µǵ ߲๿ ߲ӷ ߲ӿ ߲ ߲翡 ߲ گ ۷ ߾ âǴ 5012 ̿, ̸, Ǵ ̴.

׸Ͽ Բ Ӵ Ͻð, ߾Բ Ӵ Ͻ ̸, ԳԲ Ӵ Ͻ 帣 ʰ ǰ ذ ߵ ̴϶. Գ ̽ð, 粲 Ӫӷ ϼ 粲 گ Ͻ ̴ ܱ ̸̶ Ͻô ̴϶.

׸ ԳԲ Ͻð, ߾Բ ʼ Ͻ ̸, Բ Ͻ ٶ иϰ ٶ ̲ ſ ڸ ̴.

׸ ߾ Գ̽ ӴԲ ԳԳ ˧ַ Ͻð, ϭ̽ ҳԲ ԳԳ ַ Ͻ ̸, ߾̽ ӴԲ ˧ַ Ͻ ̰, ̽ ҳԲ ַ Ͻ ̸, ̽ ӴԲ ˧ַ Ͻ ̰, ̽ ҳԲ ַ Ͻ õ ü ϴ ̴ گԳ ˧ ȴ 5012 Ǿ ︮ ѹ ϱ Ȳ ︮ η ϴ ̴.

- ߿ -